REPORTAŻ

Józef Kopczyński
1930-2006

realizacja, zdjęcia, montaż:
Tamara Sorbian, Jacek Kasprzycki

wspólpraca:
Tadeusz Głowiński