MAŁE FORMY


Bardzo dziękujemy Pawłowi Kopczyńskiemu
za udostępnienie wykorzystanej w galerii
dokumentacji fotograficznej prac profesora.