III Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej Im. Józefa Kopczyńskiego.

OGŁASZAMY NABÓR DO KONKURSU


 

Biennale jest III edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.

Tutaj do pobrania  KARTA ZGŁOSZENIOWA

iii biennale plakat


Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu www.uap.edu.pl

Partnerzy: Galeria Aula, Galeria Miejska w Mosinie,

I Nagroda

– 2500 pln

Alicja Raczkowska

Dom

II Nagroda

– 1500 pln

Olga Jackowska

Delirium

III Nagroda

– 1000 pln

Tomasz Bielecki

Skorupa

Nagroda Rektora UAP

– 2000 pln

Tomasz Bielecki

Przekształcenie

Nagroda Burmistrza

Gminy i Miasta Mosina

– 2000 pln

Maria Szydłowska

Bez tytułu

Nagroda Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP

1000 pln

Jagoda Siegień

Pejzaż