5 STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ

!!!UWAGA!!!

Ze względu na zmianę terminu nadsyłania zgłoszeń, przesunięciu uległ termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.
Data publikacji listy nastąpi w dniu – 17.10.2019r.
Każdy uczestnik, którego prace zostały zakwalifikowane do drugiego etapu, otrzyma również informację drogą mailową.


5SBMFRKARTA ZGŁOSZENIOWA


Przebieg konkursu:

– etap 1
14.10.2019 – /poniedziałek/ – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac
(e-mail: biennale@rzezba.pl)
– etap 2
11.10.2019  /piątek/ – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
– etap 3
14.10.2019  – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
– etap 4
04.11.2019  /poniedziałek/ – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
– etap 5
06.11.2019  /środa/ – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
– etap 6
29.11.2019 /piątek/ – wystawa konkursowa. 29.11.2019 godz.: 18.00 – ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród i wyróżnień.


4 SBMFR 2017 – Zwrot prac konkursowych

Uprzejmie informujemy, że prace biorące udział w 4SBMFR są w chwili obecnej sukcesywnie do Państwa odsyłane. Ze względu na ich dużą ilość, prosimy o cierpliwość. W momencie kiedy dana praca będzie gotowa do wysyłki, będziemy się z autorem bezpośrednio kontaktować celem potwierdzenia adresu oraz terminu wysyłki.

Z poważaniem.
Organizatorzy 4SBMFR.


Biennale jest piątą edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.


Kuratorzy 5SBMFR:
– dr Jarosław Bogucki
– dr Igor Mikoda
– dr Dawid Szafrański

Opracowanie graficzne 5SBMFR:
– dr Igor Mikoda